+36 30/478-0837 info@blgszennyviz.hu

BLG eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés

A BLG típusú szennyvíztisztító berendezések már az 1990-es évek óta üzemben vannak. Az ARIÉP Kft. vállalja ezen berendezések telepítését és beüzemelését az ország egész területén, valamint a szükséges próbaüzem levezetését.
A berendezés finombuborékos légfúvással, eleveniszapos, teljes oxidációs folyamattal tisztítja meg a keletkezett szennyvizet.  Az érkező szennyvíz nem gravitációsan folyik keresztül a tisztítás egyes szakaszain, hanem a levegőztető térbe gravitációsan érkező eleveniszapos szennyvíz elegyet a napi átlagterhelésnek megfelelően megválasztott mamutszivattyú emeli át az utóülepítő térbe, ezzel mintegy állandósítva az utóülepítő terhelését. Az általunk kidolgozott eljárás egyesíti a terheléskiegyenlítést és az eleveniszapos biológiai tisztítást, kizárva az utóülepítő és a levegőztető tér túlterhelését. A BLG berendezés a naponta tisztítandó szennyvíz mennyiségi ingadozásától függetlenül teljes biológiai tisztítást nyújt az iszap stabilizációjával.
Kialakítása acél vagy polipropilén tartályból és lemezből történik hegesztett kivitelben, ami lehetőséget ad a szennyvíztisztító egység gyártelepi készre gyártására. A berendezésben kialakított tisztítási folyamatok a közös tartálytestben terelő lemezzel vannak elválasztva egymástól.  Mivel a berendezés időszakosan tisztítást, illetve szükségszerűen mintavételezést igényel, ezért abban két helyen – az ellenőrző dómok alatt – beépített, de kiemelhető taposórács van betervezve. A berendezés gyártási ideje alatt elvégezhető az annak telepítéséhez szükséges mélyépítési munkálatok megtervezése és kivitelezése. A szükséges adatszolgáltatást a tervező részére a gyártó biztosítja. A gyártó telepen elkészített valamennyi egység többrétegű műanyag alapú korrózió elleni védőbevonattal ellátva kerül szállításra. Valamennyi egység közúton szállítható, és a helyszínen rövid idő alatt összeállítható.

Alkalmazási területek

 

A berendezés különböző teljesítményei (5 – 120 m3 /nap, egyedi tervezés esetén e fölötti érték) lehetővé teszik a csatornázatlan területeken lévő, különböző nagyságú intézmények, kisebb lakótelepek, társasházak, üdülők, táborok, borászatok, stb. kommunális eredetű szennyvizeinek tisztítását.
 A berendezés és a csatlakozó műtárgyak zárt rendszerűek, ezért védőtávolság gyakorlatilag nem szükséges.
Göllesz Viktor Intézet, Iregszemcse
Kastélyotthon, Nagymágocs
Mészáros Borház, Szekszárd
Zichy Park Hotel, Bikács

Ipari szennyvíz kezelése

 

Berendezéseink az egyes ipari üzemek egyedi szennyvíz-problémájára alakíthatóak. A megfelelően megválasztott típusok lehetővé teszik a kommunális szennyvíztől eltérő (húsfeldolgozás, borászat, stb.) jellegű szennyvizek biológiai előtisztítását is, szennyvízcsatornára engedhető mértékben.
Előrelátható nagyobb bővítések esetén lehetőség van több (2-4) berendezés párhuzamos telepítésére és a tisztítási folyamatba való fokozatonkénti bekapcsolására is.

A berendezés telepítése, elhelyezése

 

A szennyvíztisztító egységet szaktervezővel kell megterveztetni. A kiválasztott berendezés, illetve tisztítás- technológiai sor alkalmazásához az illetékes vízügyi igazgatóságtól – a tisztított szennyvíz befogadójának megfelelő – elvi, létesítési vízjogi engedélyt kell kérni.
A gyártóműnél elkészített berendezés a szállítójárműről közvetlenül az előre elkészített alaptestre helyezhető. Az alaptest általában a terhelésnek megfelelően sík vasbeton lemez, melynek méretezését – a talajviszonyoknak megfelelően – felelős tervezőnek kell elkészíteni.
A szaktervezővel való kapcsolatfelvételben és az engedélyezési eljárásban az Ariép Kft. igény szerint segítséget nyújt ügyfeleinek.
Tisztavizes próba
A telepítést követően a beüzemelés előtt kerül sor a szennyvíztisztító berendezés tisztavizes próbájára. A tisztavizes próba sikeres befejeztével következik a berendezés beüzemelése, eleveniszapos beoltása, majd a szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása.
Próbaüzem
A berendezés próbaüzemét a beüzemelést követően kell megkezdeni. A próbaüzem időtartamát a területileg illetékes vízügyi hatóság határozza meg. A próbaüzemi vizsgálatokat az ilyen jellegű feladatra felkészült, lehetőleg gyakorlati tapasztalattal is rendelkező szakirányú vállalkozóval kell elvégeztetni. Megrendelés esetén természetesen társaságunk is elvégzi a próbaüzemet.

 

Garancia
A berendezés rendeltetésszerű üzembe helyezése, illetve üzemeltetése mellett a gyártó a telepítéstől számított egy év garanciát vállal, amennyiben az üzembe helyezésről értesítést kap. Az esetleges szakszerűtlen beüzemelésből, üzemeltetésből, jogtalan beavatkozásból adódó meghibásodásokért a gyártó felelősséget nem vállal.
Általános szerviztevékenység
A berendezés üzembe helyezése után, garancia időn túl a gyártó termékeinek folyamatos és megfelelő üzemletetése érdekében vállalja:
a telepített egységek időszakos ellenőrzését
mintavételezéssel, laboratóriumi értékeléssel;
alkalmi hibaelhárítást, kis- közép- és nagyjavítást;
időszakos karbantartási munkák elvégzését;
segítségnyújtást az üzemeltetés során felmerülő
esetleges problémák megoldásában;
igény esetén a szükséges főbb tartalék szerkezetek
(légbefúvó, porlasztótestek) beszerzését.